CENIK

Cena računovodskih storitev v našem servisu je seveda odvisna od:

  • števila prejetih računov
  • število izdanih računov
  • števila bančnih izpiskov
  • števila zaposlenih za obračun plač
  • števila podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin…

S svojimi strankami se dogovorimo o ceni, nato skladno s dogovorom in izračuni podpišemo medsebojno pogodbo.

Cena računovodskih storitev ostaja nespremenjena in skladna s pogodbo, razen v primerih ko z mesečnimi analizami ugotovimo povečanje oziroma zmanjšanje obsega dokumentacije, potem se cena skladno z dokumentacijo poveča oziroma zmanjša.