Ponovno spremenjena pravila glede povračil potnih stroškov

14.7. je Vlada sprejela nove spremembe pravil glede povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, in sicer:

Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, se vrača na višino 0,18 €/km za razdaljo med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante.

Ni več določanja neobdavčene minimalne višine z upoštevanjem prisotnosti na delu v posameznem mesecu.

Ni več pogoja glede predložitve dokazila o nakupu vozovnice.

Neobdavčen del povračil stroškov prevoza na delo in iz dela je največ 140 €/mesec, čeprav bi bila višina neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem prvega odstavka 3. člena uredbe (razdalje in vrednosti 0,18 evra na kilometer), nižja.

Neobdavčena višina pri posameznem delojemalcu:

  • pogoj prisotnosti najmanj 1 dan na delu
  • vsaj 1 km oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta

Nova pravila veljajo za javni sektor že za julij, za ostale delodajalce pa od septembra.

Objava uredbe v Uradnem listu še sledi, prav tako najbrž tudi podrobnejša pojasnila.

Vir: Vlada