Poletne novosti (obračun DDV)

Na kratko o poletnih novostih, saj je v medijih govora malo drugače kot je zapisana črka zakona.

  • Večja sprememba se tiče prodaje blaga in storitev fizičnim osebam iz EU in obračuna DDV. Tisti, ki se jih tovrstna problematika dotika smo že bili na liniji in zadeve že zastavili. Za vse pa kratek info v kolikor bi do konca leta v tej smeri delovali. Torej če boste opravljali prodajo blaga in storitev fizičnim osebam iz EU na daljavo; preko maila, pošte, spletne trgovine, platforme ( ne velja za fizično osebo iz AUT, ki pride k vam blago prevzet; v tem primeru se šteje da je blago prevzeto v Sloveniji in se nič ne spremeni ). Ker so pragi do katerih je smela prodaja v EU fiz.osebam brez registracije za DDV v tujih državah ukinjeni in je uveljavljen nov prag 10.000 eur za celotni trg EU se kaj hitro lahko zgodi, da zapadete v ta sistem. Sistem še vedno omogoča registracijo oz. pridobitev DDV številke v državi članici v katero prodajate, vendar je Evropa tokrat pripravila skupno rešitev na način, da se registrirate v poseben sistem OSS ( v naših e-davkih ) in s tem četrtletno oddate obračun DDV po državah iz katerih prihajajo vaši kupci. Znesek davka se nakaže na podračun RS, ki potem razporedi ta denar do dotične države upravičenke. Tako na kratko v teoriji, prakso bomo oblikovali pa sami. Novost velja od 01.07.2021 dalje.
  • Druga novost, ki prične veljati od 02.07.2021 dalje je nova Uredba o povračilu stroškov ( malice, prevoza, kilometrina, dnevnice…), ki se v delu, ki se spreminja nanaša že za mesec junij ( za zaposlene v javnem sektorju ), medtem ko za vse ostale ( torej privatni sektor ) prične veljati za mesec avgust 2021 ( obračun v septembru ). Medtem ko ostajajo stroški malice za gospodarstvo enaki, se spreminja strošek malice v JS. Stroški prevoza na delovno mesto in nazaj se spreminja za vse in sicer iz 0,18 eur/km na 0,13 eur/km. Stroški obračuna službenih poti; kilometrina in dnevnice se ne spreminjajo.

Znova kot zapisano na kratko – povzetek teorije,  v praksi pa se že vrstijo vprašanja na katere pa v tem tednu, ko se obračuni plač za mesec junij 2021 zaključujejo, zagotovo ne bo pojasnil. Zveza računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije, ki je nekako še najbolj informirana v današnjih časih o zadevnih spreminjajočih dogodkih in sprejetih novostih je namreč razpravo s pojasnili glede nove uredbe predvidela za 19.7.2021. Torej plače bodo za junij tako kot do sedaj beremo, v kolikor se pokaže da napačno beremo, pa bodo sledili popravki v naslednjih mesecih.